Tisztelt Javaslattevők!

A felvételre javasolt érték települési vagy megyei értéktárba történő felvételét bárki - a Hungarikum Bizottság hivatalos honlapján közzétett nyomtatvány (http://hungarikum.hu/hu/jogszabalyok) elektronikus vagy postai úton történő benyújtásával kezdeményezheti. A nemzeti érték megyei értéktárba történő felvétele kezdeményezését megelőzően a felvételre javasolt érték települési értéktárba való felvétele szükséges.

A települési/megyei értéktár bizottság - a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével - megvizsgálja a hozzá beérkezett javaslatot. Alaki és tartalmi hiányosság esetén a javaslattevőt egy alkalommal hiánypótlásra hívja fel. Ha a javaslattevő a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, vagy a hiányosság pótlásához szükséges idő figyelembevételével megállapított határidő meghosszabbítását sem kéri, a bizottság a javaslatot érdemben nem tárgyalja meg, és erről a javaslattevőt értesíti. A hiánypótlásra való felhívás teljesítésének elmulasztását követően a javaslattevő ugyanazon nemzeti érték értéktárba történő felvételét ismételten kezdeményezheti.

A javaslat szerinti nemzeti érték adatainak települési/megyei értéktárba történő felvételéről a települési/megyei értéktár bizottság, a javaslat benyújtását követő 90 napon belül dönt, és arról a javaslattevőt írásban értesíti. 

 

A települési értéktárba javasolt értékeket az alábbi elérhetőségek valamelyikére szíveskedjenek megküldeni:

emailben a horvath.hajnalka@papa.hu, vagy

postai úton a Pápa Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága 8500 Pápa, Fő u. 5. címre.

A benyújtáshoz szükséges adatlap, adatkezelési és hozzájáruló nyilatkozat alább elérhető.

 

A megyei értéktárba javasolt értékeket pedig az alábbi elérhetőségre lehet benyújtani (amennyiben az adott érték már bekerült a helyi értéktárba):

emailben az ertektar@vpmegye.hu, vagy 

postai úton a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága    8200 Veszprém, Megyeház tér 1. címre.

A megyei értéktárba történő benyújtáshoz szükséges adatlap, adatkezelési nyilatkozat, hozzájáruló nyilatkozat elérhető az alábbi linken: 

https://ertektar.vpmegye.hu/index.php/javaslatok