Kategória
kulturális örökség
Pápai Református Teológiai Akadémia épülete

A Pápai Református Teológiai Akadémia a Magyarországi Református Egyház egyik felsőoktatási intézménye, az 1531 óta működő Pápai Református Kollégium tagintézménye. Az Akadémia 47 évi kényszerszünet után, 1998-ban nyitotta meg újra kapuit.

Történelmi örökségünkből fakadóan elsősorban a Dunántúli Református Egyházkerület területén lévő gyülekezetek legmagasabb szintű szellemi központjaként kívánunk működni, figyelembe véve a Kárpát-medence magyar reformátusságának a reformáció évszázada óta ápolt, közös lelki-szellemi örökségét is.

Elsődleges feladatunknak tekintjük református teológusok, lelkipásztorok, katechéták (hittanoktatók) képzését és továbbképzését, a teológiai tudományok művelését. Az ún. bolognai rendszer szerinti osztatlan képzésben (MA), alapképzésben (BA) illetve szakirányú továbbképzésben folyik Akadémiánkon az oktatás. Rendszerünk biztosítja a felsőoktatási intézmények közötti átjárás lehetőségét.

Szélesedő képzési kínálattal, magasan képzett oktatói és kutatói karral, intézetek és kutatóközpontok megalapításával igyekszünk hivatásunkat betölteni. Gazdag teológiai szakkönyvtár, modern oktatástechnikai eszközök és multimédiás segédletek állnak a hallgatók rendelkezésére.

Szeretettel bátorítunk mindenkit, hogy ismerkedjen meg a Teológiánkon folyó munkával, kulturális értékeinkkel. Akik pedig elhívást kaptak arra, hogy lelkipásztorként, hittanoktatóként kísérjék, segítsék a gyermekek, fiatalok és felnőttek lelki életét, istenkeresését, megtérését, Krisztust követő közösségi életét, jöjjenek hozzánk, készüljenek fel erre a szolgálatra.

Jézus Krisztusé minden hatalom mennyen és földön. „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet” (Mt 28,19).

Miért érdemes a PRTA-n tanulni?

  • egyetemi tanulmányi program - egyetemi szintű (MA) diploma
  • főiskolai szintű (BA) diploma
  • szakirányú továbbképzés
  • személyre szabott tudományos képzést és szellemi-lelki vezetést elősegítő tútori és mentori rendszer
  • nagyfokú rugalmasság a tanulmányi kötelezettségek teljesítésének módjában
  • megpályázható külföldi tanulmányok (Erasmus+ félév és egyházi "ösztöndíjas év" angol, német, holland nyelvterületen)
  • modern tantermek, korszerű oktatási segédeszközök
  • valamennyi hallgató számára internátusi férőhely; alap- és emelt szintű szolgáltatások.