Kategória
kulturális örökség
Emlékmű

A felsőbb katonai vezetés 1884. év elején döntött a 7. huszárezred Veszprémből Pápára helyezéséről.

Pápára a huszárezred törzse és ide rendelt két százada 1884. október 8-án, délelőtt 11 órakor vonult be a Veszprémi út és Jókai utca vonalán Hubert Andor alezredes vezetésével. A huszárezred viszonylag csendesen illeszkedett be Pápa város társadalmi életébe. Tagjai igyekeztek megjelenni a városi rendezvényeken is.

1914. július 31.-én a Monarchiában általános mozgósítást rendeltek el. Az ezred három százada, és az ezredtörzs gróf Lubiensky János ezredes parancsnokságával augusztus 9-én, három különvonattal indult Galíciába. A pápai alakulat augusztus 12-én és 13-án érkezett ki Tarnopol környékére. A gorodoki csatában, augusztus 17-én, de még inkább a satanowi rajtaütés alatt a lovashadosztály 24 tisztjét, 450 emberét, 650 lovát és szállító vonatának nagy részét elveszítette. A legnagyobb veszteségeket a pápai 7. ezred szenvedte el, az idetartozó érsekújvári 7/II. osztály szinte teljesen megsemmisült. Ezután az 5. lovashadosztály harcképes részeiből az oroszok előnyomulásának késleltetésére gróf Lubiensky János ezredes, a pápai 7. huszárezred parancsnokának vezetésével összeállítottak egy különítményt és tovább harcoltak. Részt vettek a gorlicei offenzívában és Przemysl visszafoglalásában. 1916-ban a román átállás után Bukovina keleti területét védték az orosz támadások ellen.1918-ban a Keleti front fokozatosan felszámolásra került, a csapatok, így a huszárezred is kivonásra került. Az 5. honvéd lovashadosztály halálfélelmet nem ismerő lovasrohamai rettegetté tették a magyar huszár nevét és a már addig is világhírű magyar lovasságnak most még a „vörös ördög” jelzőt is megszerezték. A 7. huszárezred parancsnoksága és I. osztálya továbbra is Pápán marad. 1919-ben a „Tanácsköztársaság” ideje alatti kaotikus állapotoktól igyekezett távol maradni az ezred. A tanács kormány bukása után Székesfehérvárra vezényelték át a pápai huszárezred személyi állományát.  1920 nyarán az átszervezések után az alakulat ismét visszatért Pápára, de az ezred, mint önálló katonai szervezet megszűnt és katonái a soproni Árpád fejedelem 3. honvéd huszárezred II. osztályaként szolgálták tovább a hazát.

A pápai Magyar Királyi 7. Honvéd Huszárezred I. világháborús Gorodok-Satanowi, 1914. augusztus 17-i ütközetének emlékére emelt, Manno Miltiades által alkotott domborművet 1935. június 16-án avatták fel városunkban ünnepélyes keretek között, József királyi főherceg jelenlétében az Esterházy út sarkán.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a nemzeti értéket 2020. november 24-én felvette a Veszprém Megyei Értéktár kulturális örökség szakterületi kategóriájába.

https://ertektar.vpmegye.hu/index.php/ertekeink/veszprem-megye-ertektar/kulturalis-orokseg/109-magyar-kiralyi-7-honved-huszarezred