Kategória
kulturális örökség
1

A pápai Öreghegyen található területnek gazdag történelmi múltja van, amely figyelmet érdemel, hisz ezen a területen is laktak a régmúlt időkben. A környék gazdag különböző korokból származó leletekben. A középkori Hánta községez tartozott hosszú időn keresztül ez a terület, amely később a XIX. századra a paraszti és a polgári világ szőlőskertjeivé vált. Az 1830-as években a népnyelv elnevezése szerint felépítették Esterházy téglákból a Báróné kúriáját, amelyet különböző tulajdonosok több mint száz éven keresztül használtak. 1945-től orosz, majd magyar lokátorállomásként szolgált. 1964-ben avar kori sírokat találtak a területen a késő avar korból. A honvédség 1988-as kiköltözése után a terület mintegy 20 éven keresztül gazdátlanul és használaton kívül volt. A későbbiek során Pápa Város Önkormányzata tulajdonába került.

Együttműködés keretében a Hagyományok Hegye Egyesület működteti, mint történelmi, néprajzi és természetismereti központ 2002 óta.

A terület 8,5 hektár, mely teljes egészében erre a célra használható.

Az Egyesület a nevét is azért választotta, hisz tagjai az avarkori és a gazdag végvári hagyományokat őrzik. Kész programjuk a Történelem útja. E program részeként főleg diákcsoportokat fogadnak, ahol előadás keretében az avarkori vagy végvári világot idézik fel. Az Egyesület felszerelése is ehhez igazodik, hiszen a ruházat, a fegyverzet, felszerelései ezeknek a koroknak a régészeti leletei alapján készültek. Saját jurta van, amelyben kiállítás mutatja be az avarok történetét és életmódját, azt a rég letűnt időt, melyben valaha itt, a Kárpát-medencében élt ez a nép. Palánkvár idézi a végvárak időszakát, a gyerekek és felnőttek örömére.

A természet útján végig haladók megismerkedhetnek a hegy növény-, és állatvilágával, a különböző fafajtákkal, táblák és tablók alapján a Bakonyalja világa elevenedik meg sajátos növényeivel és állataival. A területen éveken keresztül őzcsaládok éltek, amelyek a látogatók számának növekedése miatt elvándoroltak. Viszont gazdag a madárpopulációja és a lepkék is szép számmal keresik fel a területet. Kisebb-nagyobb tisztások törik meg a terület vonulatát. Két invazív fafaj is található a területen, melye sajnos a faállományban uralkodva jellemzik a tájat (zöld juhar, bálványfa).

A néprajz útja, mely kezdeti szakaszban található hivatott arra, hogy a Bakony környékének betyár-, és parasztvilágát bemutassa.

A Kilátó 2014-ben épült a Bakonyerdő Zrt. jóvoltából, mint közjóléti beruházás. Mivel a város legmagasabb pontja itt található, ezért sok irányba lehet kitekinteni, megnézni a környéket. Többek között lehet látni a Somlót és a Ság-hegyet, a Kőszegi hegységet, a Soproni hegységet, a Sokorói dombságot, valamint az Északi-Bakony vonulatait, ide értve a Bakony legmagasabb pontját, a Kőris hegyet is.

Kedvelt helye a diákcsoportok számára a két-három órás program, melyben megelevenedik Pápa város múltja, avar kori és végvári történelme, egy letűnt világ történelme előadások bemutatók alapján. A gyerekek kipróbálhatják a vitézi játékok hét próbáját is, mely mindig a legnagyobb sikert aratja. Nyílt napok keretében lehetőség van a terület és az itt lévő egyesületek munkáinak a megismerésére, a nemzeti ünnepeken, a Múzeumok éjszakáján, és a Hegy napján.

Legnagyobb rendezvénye a Hegynek a Hegy napja, mely minden év július második szombatján kerül megrendezésre immáron több mint tíz éve. Az egész napos programban egyik évben a népvándorláskori világ felelevenítése, a következő évben pedig Pápa, mint végvár jelenik meg. A múlt megidézésében különböző hagyományőrző csoportok (általában hat-hét) bemutatóit láthatják. Megjelennek benne gyalogos bajvívók, lovas vitézek, életmód és fegyver bemutatók, valamint fegyveres hatásbemutatók. Korabeli ételek és italok kóstolása mellett a gyerekek számára is biztosított a kikapcsolódás a történelmi gyerekprogramok keretében. A kézművesek vására is a történelmi múltba kalauzol.

A Hagyományok Hegye Egyesület fogja össze azokat a csoportokat, akik állandóan vagy időszakosan – programoktól függően – látogatják a hegyet, vagy itt tartják összejöveteleiket, a tagjaik kiképzését. Helyet ad olyan rendezvényeknek, amelyek szellemiségükben illenek a környezetbe. Versenyeket rendeznek, pl. Hét órás íjászverseny, Szkíta együttlövés, Puszták Népe Lovasverseny. A csoportok, a teljesség igénye nélkül: Magyar Királyi Kardforgatók Rendje – Székesfehérvár, Vértes Egyesület – Szár, Szarvaskör Egyesület – Döbrönte, Pápai Huszáregyesület – Pápa, Delta Íjászegyesület – Pápa, Hét csillag Egyesület – Pápa, Pápa Városi Polgárőrség – Pápa, Pápai Lovasclub – Pápa, Kassai Lovasíjásziskola – Pápa, Bakonyalja Népművészeti Egyesület – Pápa.

A Hagyományok Hegye Egyesület szervezi és végzi ennek a hatalmas területnek a működtetését, gondozását. Ebben segítséget nyújtanak a tagok, valamint az egyesületi tulajdonban lévő gépek és felszerelések.